fbpx
Choczewski Uniwersytet Trzeciego Wieku w ramach projektu „UTW dla Społeczności” podsumował swoje działania na Pikniku Rodzinnym w Kopalinie. Uniwersytet znalazł się w grupie 10 UTW z całej Polski, które zostały zakwalifikowane do IX edycji projektu.
Projekt powstał w odpowiedzi na społeczną potrzebę wzmacniania uczestnictwa i sprawczości osób starszych w życiu lokalnych społeczności oraz włączania osób starszych w dialog i współpracę ze społecznością lokalną. „UTW dla Społeczności” to roczny cykl szkoleń i praktyk dla uniwersytetów trzeciego wieku chcących uruchomić w swoich strukturach grupę lub sekcje wolontariatu i działań społecznych. W marcu 2022r. w Warszawie odbyły się pierwsze warsztaty uczestników projektu. Słuchacze z całej Polski poznawali się, integrowali, rozmawiali o roli animatora społecznego w swoim najbliższym otoczeniu, zastanawiali się jak budować grupę wolontariatu i prowadzić jej pracę oraz jak komunikować się z odbiorcami działań.
W ramach projektu powstała grupa wolontariuszy, która w partnerstwie z opiekunami świetlic socjoterapeutycznych na terenie Gminy Choczewo prowadziła zajęcia rękodzieła dla dzieci z wykorzystaniem przedmiotów z recyklingu oraz warsztaty malarskie na płytkach ceramicznych.
Podczas pikniku w obecności przedstawiciela Towarzystwa Inicjatyw Twórczych „ę” a zarazem koordynatorki projektu Pani Agnieszki Kocon dzieci oraz opiekunowie świetlic zostali uhonorowani dyplomami uczestnictwa oraz upominkiem. W części artystycznej na scenie zaprezentował się m.in. wolontariusz stowarzyszenia Carpe Diem Semper – Kuba Rabczenko oraz zespół K&K Trumpet Brass a także grupa wokalna i taneczna Choczewskiego i Lęborskiego UTW. Oprócz występów na scenie nie zabrakło również dmuchańców sfinansowanych dzięki spółce PEJ oraz animacji dla dzieci i dorosłych. Wszystkim, którzy wsparli swoim działaniem i obecnością Międzypokoleniowy Piknik Rodzinny serdecznie dziękujemy.
Stowarzyszenie Carpe Diem Semper